Kada se upoznate sa radom turbine, trebalo bi najviše pažnje posvetiti preventivi kvarova. Servis turbine ne bi trebao da vam bude mnogo čest, jer ukoliko je tako, onda bi se trebalo pozabaviti uzrocima kvara. Kada vodimo računa o turbini, onda se to odražava na bolje performanse motora, kamion će imati maksimalnu snagu, biće brz startan i čak ako je kamion manje kubikaže, uz ispravnu turbinu imaćete utisak kao da vozite mnogo jači kamion.

Nemojte naglo gasiti kamion posle duge vožnje

Bilo da vozite dugo ili kratko, svako naglo gašenje šteti motoru, a naročito turbini. Kada se motor naglo ugasi posle duže vožnje, nečistoće koje su nastale sagorevanjem, nataložiće se na lopaticama turbine, što predstavlja rizik jer svako strano telo unutar turbine može da je ošteti.

Tako da, pre gašenja motora, ostavite ga da radi u mestu par minuta i obavezno isturirajte motor pre gašenja, čim ćete dosta ohladiti turbini i sprečiti da se produkti sagorevanje natalože i naprave problem.

Nemojte naglo pokretati hladno vozilo

Trebalo bi izbegavati pokretanje hladnog motora, jer može doći do oštećenja delova na motoru. Motor najbolje radi kada postigne neku optimalnu temperaturu. Da bi se to postiglo, potrebno je dobro zagrejati motor pre pokretanja, time sprečavate neujednačenost temperature i trenje, što na duge staze čuva sve delove i motora i turbine. Tako da ne bi trebalo forsirati motor u visoke obrtaje dok se ne zagreje, što možete postići ako pokrenete motor i pustite ga par minuta da radi u mestu.

Nemojte odlagati redovan mali servis 

Vrlo često preskačemo redovan mali servis ili zbog manjka novca ili zbog nedovoljno vremena. Ako kamion dobro radi, nema potrebe da se ide kod majstora što je ogromna greška, jer se redovnim malim servisom produžava vek vozila i na duže staze štedi mnogo novca. Redovna zamena ulja, provera filtera za ulje i vazduh kao i izduvnog sistema stvara optimalnu sredinu za normalno funkcionisanje celokupnog sistema.

Da bi radio kako treba, turbokompresoru je potreban konstantan dotok čistog ulja, i da biste održavali turbinu u vrhunskom stanju, morate redovno menjati ulje i filtere ulja. Redovna zamena sprečava nagomilavanje ugljenika i drugih zagađivača koji mogu prouzrokovati oštećenja unutrašnjosti vašeg turbokompresora, što smanjuje njegovu efikasnost i nanosi nepopravljivu štetu tokom dužeg vremena. Turbina je deo motora koji je najosetljiviji na izostanak podmazivanja. Već nakon 3 do 5 sekundi rada bez podmazivanja javljaju se oštećenja. Potpuno sintetičko ulje proizvodi najmanju količinu ugljenika.

Preporuka je raditi mali servis na svakih 30.000 km i sipati kvalitetno sintetičko ulje. Naša preporuka je: uraditi štelovanje ventila prilikom svakog drugog servisa.

Gubitak snage motora

Uzroci gubitka snage motora mogu biti različiti. Najčešće je slučaj da strano telo upadne u kompresorsku i turbinsku stranu pri čemu ošteti turbo kompresor. Isto tako je moguće da se zbog kvara na inter kuleru usisni gasovi ne hlade dovoljno ili se zapuši izduvni sistem turbo kompresora što takođe dovodi do gubitka snage motora.

Kvar ventila, sistema za napajanje gorivom, pa čak i motorne kočnice mogu biti uzrok ovakvog problema sa turbinom i jasan pokazatelj da je turbina u kvaru.

Neprimanje gasa 

Problem koji se najlakše primeti u vožnji i koji najviše smeta vozačima je pojava tzv. neprimanja gasa.

Takva vrsta kvara se manifestuje tako što se ubrzanje vozila ne javlja istog trenutka kad se pritisne gas, nego postoji izvestan vremenski period dok motor ne obezbedi dovoljnu količinu gasova i dok turbina ne počne sa radom.

Povećan pritisak je jedan od glavnih uzroka problema sa turbinom i ispoljava se tako što se u vožnji izgubi gas. Naime, poznato je da turbokompresor radi tako što povećava pritisak vazduha u motoru. Ako postoje određena curenja ili loši spojevi između kompresora i motora, turbokompresor će morati da radi mnogo jače da nego što treba da bi povećao ovaj pritisak. Ovo može značajno umanjiti efikasnost rada vaše turbine.

Pojava dima

Dim bilo koje boje iz auspuha pokazuje da vaš kamion ima problem koji zahteva vašu pažnju. Ako primetite pojačan dim crne, plave ili bele boje, to je znak da je došlo do kvara na vašem kamionu, a uglavnom ovi znaci predstavljaju oštećenje turbokompresora. Crni je pokazatelj da motor sagoreva previše goriva, i uglavnom predstavlja jedan od najlakših kvarova za otklanjanje.

Ako kamion izbacuje plavi dim to je znak da dolazi do sagorevanja motornog ulja. Plavi dim svrstava se u teže kategorije popravke i u većini ovakvih slučajeva je potrebno pregledati turbo punjač, karike, cilindre, klipove itd.

Kada dođe do uočavanja plavog dima, a niste u mogućnosti da izvršite pregled i popravku u kratkom roku onda je potrebno da se što češće pregleda i dosipa ulje da ne bi došlo do njegovog nestanka i otkazivanja pokretnih delova motora. S obzirom da nepotpuno sagorevanje motornog ulja šteti okolini, a i otežava paljenje i rad motora, moguće je da se pojave drugi štetni efekti koji utiču na normalan rad motora.

Beli dim je jedan od komplikovanijih oblika dijagnostikovanja i vrlo teško je otkloniti glavni uzrok kvara. Ovaj problem se svodi na sagorevanje motornog ulja i najčešći uzročnik je defektna turbina. Beli dim može da bude prouzrokovan začepljenjem odvodne linije ulja iz turbokompresora u karter ili čak začepljenje ventila ozračavanja unutrašnjeg pritiska kartera.